אודות הסניף הכללי

.

הסניף הכללי מארגן את כל חברי כוח לעובדים, שאינם משויכים לסניף הארגון במסגרת מקום עבודתם או עיסוקם.

רוב חברי הסניף הינם תומכים, פעילים ומתנדבים, שמזדהים ולוקחים חלק (בהתאם לרצון והיכולות) במהלך הרחב שמוביל כוח לעובדים, להגנת זכויות העובדים ושינוי חברתי. הפעילים השונים פועלים במסירות ומתוך הכרה כי חיזוק העבודה המאורגנת ותנועת העובדים הינה הכרחית עבור המאבק לחברה שוויונית, דמוקרטית וצודקת יותר וכי אם תימשך המגמה הקיימת כיום של דריסת זכויות העובדים והחלשת ארגוניהם, התוצאה תהיה תנאי עבדות מודרנית גם עבור הדורות הבאים.

חלק מחברי הסניף הינם עובדים, שפועלים לארגן את מקום עבודתם, אך עדיין לא בשלו התנאים להקמת סניף עצמאי. לעיתים מאורגנים במסגרת הסניף גם עובדים ממקומות עבודה קטנים, המעוניינים להיות חלק מסניף גדול ומשמעותי, לדוגמא עובדי “המכללה החברתית-כלכלית”, אשר חתמו על הסכם קיבוצי בין הנהלת המכללה לבין כוח לעובדים.

בסניף חברים גם עובדים, המאורגנים במסגרת ארגוני עובדים אחרים (ההסתדרות, ארגוני המורים, ארגוני סגל אקדמי ועוד), לא כנטישת הפעילות באיגוד המייצג אותם, אלא מתוך רצון לסייע לעובדים נוספים להתארגן ולהיות חלק ממהלך הבנייה של העבודה המאורגנת. זוהי גם במה ליצירת דיון, שיתופי פעולה וסולידאריות בין קבוצות עובדים מארגוני עובדים שונים.

הצטרפות לסניף הכללי היא נקיטת פעולה של התארגנות עבור כל אותם תומכים ופעילים, שמעוניינים לבנות כוח לאנשים העובדים. במסגרת הסניף מוצעות פעילויות שונות כגון: ליווי וסיוע להתארגנויות עובדים, השתתפות בהפגנות, תמיכה בשביתות, פעילויות הסברה, פעילויות תרבותיות, דיונים ופגישות.

לחברי הסניף הכללי יש ייצוג (כמו לשאר הסניפים) באסיפת הנציגים. הסניף הינו סניף ארצי, לכן הדיון החי מתקיים במסגרת פגישות הסניף מדי מספר חודשים, ובשגרה בפגישות המטות האזוריים הנערכות אחת לשבועיים.

הצטרפו לסניף הכללי לבניית כוח לעובדים!

.סניף חיפה - פעילות שטח 3 -5.09 (לאתר)

פעילות שטח, סניף כללי, מטה חיפה, מאי 2009