עדכון מההנהגה – אוקטובר 2014

Wednesday 15 כOct, 2014

שלום וחג שמח לחברי וחברות הסניף הכללי,

בעדכון זה מהנהגת הסניף הכללי:

1. אירוע חברתי בתחילת ינואר.

2. תקנון לסניף הכללי.

3.סיכום אסיפת הנציגים שנערכה ב 18.9.

1. אירוע חברתי בתחילת ינואר.

השנה אנו נמשיך את המסורת (שהתחלנו בשנה שעברה) של עריכת אירוע חברתי שנתי לחברי הסניף. התכנית הנוכחית היא לערוך את האירוע ב 1.1 בשעות הערב, במקום בילוי בתל אביב – אנא שריינו את התאריך. פרטים נוספים ימסרו בהמשך.

2. תקנון לסניף הכללי.

בישיבה האחרונה של הנהגת הסניף הכללי החלטנו לקדם קביעה של תקנון לסניף הכללי. המטרה העיקרית של התקנון היא למסד את הנוהג של קיום אסיפות איזוריות של הסניף, ומתן יכולת לאסיפות האלה להשפיע על החלטות הנהגת הסניף. אנו מקוים שתקנון כזה יקל על חברי הסניף הכללי לקדם נושאים שחשובים להם.

בסוף הניוזלטר הזה מצורפת טיוטה ראשונה לתקנון. הנהגת הסניף תקיים ישיבה פתוחה לדיון בטיוטה ב 6.11 בירושלים, וכל חברי הסניף מוזמנים להצטרף לדיון. נשמח אם חברי הסניף המעוניינים להשתתף בדיון יפנו לאחת מחברות ההנהגה לפני הפגישה.

התקנון הסופי יובא להצבעה של חברי הסניף.

3. סיכום אסיפת הנציגים שנערכה ב 18.9.

ב 18.9 נערכה אסיפת הנציגים הראשונה בחיפה, ונכחו בה כ 33 נציגים מהסניפים. שני הנושאים העיקריים בהם עסקה האסיפה היו המלצות ועדת היגוי לחיזוק סניפים ותיקים, וסדר העדיפויות של הארגון לקראת בניית התקציב בשנה הבאה. פרוטוקול האסיפה פרוטוקול האסיפה נשלח אליכם בנפרד.

ועדת היגוי: כפי שסיפרנו בניוזלטר הקודם, ועדת היגוי הגישה מספר המלצות, ביניהן: קביעת תקנון שיסדיר את פעילות הנהגות הסניפים, בנית תכנית הכשרות להנהגות סניפים, חיוב צוות ארגון להגיש תכנית עבודה שנתית לאסיפה, והקמת מערך שכיר שיפתח את הנהגות הסניפים ואת הדמוקרטיה הפנימית בסניפים. כל המלצות הועדה אושרו מלבד ההמלצה על הקמת מערך שכיר – שההחלטה לגביו תתקבל כחלק מבניית התקציב.

סדר העדיפויות לתקציב הארגון: בחודש הקרוב ועדת הכספים תבנה את תקציב הארגון ותביא אותו לאישור האסיפה. השנה הוגשו לועדת הכספים 14 בקשות שונות לתקציב, שהיקפן הכולל גדול פי 2 מתוספת ההכנסות הצפויה לארגון. לכן, יש צורך להחליט לתעדף בין הבקשות האלה.

על מנת שהתקציב הנבנה ישקף את סדר העדיפויות של הנציגים באסיפה, הועדה ביקשה מכל אחד ואחת מהנציגים להגדיר את סדר העדיפויות שלהם. כל נציג קיבל טופס עם רשימת הבקשות שהוגשו לאסיפה, והתבקש לחלק 100 “נקודות” ביניהן (כאשר כל נקודה שווה בקירוב ל 8000 ש”ח).

כחלק מניוזלטר זה שלחנו לכם בנפרד מסמך המתאר את הבקשות שהוגשו לועדת כספים, גיליון המתאר את ממוצע מספר הנקודות שהוקצה לכל אחת מההצעות, וגיליון המתאר את ההצבעה של חברי הנהגת הסניף.

חג שמח, ולהתראות בקרוב,

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין,

חברות וחבר הנהגת הסניף הכללי – מור דיטש, נעמה לזימי, אור מאיר, שירה פנחס, מאיה פרץ, מיכל צ’רנוביצקי, גילי רומן.

לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי.

טיוטת תקנון

1. תהיה הבטחת ייצוג לכל אחד מהמטות.

2. לכל מטה יהיה נציג בהנהגה שיהיה אחראי על קידום האינטרסים והצרכים של חברי הסניף הכללי במטה. הנציג ימונה ע”י ההנהגה מבין חברי ההנהגה מאותו מטה (אם אין כאלה, כל אחד מחברי ההנהגה יוכל לקבל את התפקיד).

3. הנציג של המטה יהיה אחראי לקיים לפחות שתי אסיפות איזוריות באותו מטה:

  • האסיפה האיזורית הראשונה תתקיים כחודש לאחר הבחירות. באסיפה זו, חברי הסניף יגדירו יחד עם הנציג תכנית עבודה, שתכלול רשימת נושאים\צרכים\אינטרסים שעל הנציג לקדם עבור חברי הסניף במטה.
  • האסיפה האיזורית השניה תתקיים כחצי שנה לאחר הבחירות. באסיפה זו, הנציג יעדכן את חברי הסניף באיזור על עמידתו בתכנית העבודה. האסיפה תוכל לשנות את תכנית העבודה הזו אם תרצה.

4. ההנהגה תפרסם בסיום כהונתה דיווח מפורט על השימוש שנעשה בתקציב הסניף. בנוסף, כל אחד מחברי ההנהגה יפרסם דיווח על פעולתיו במשך השנה.

אפשרות התגובות סגורה.