עדכון מההנהגה – ספטמבר 2014

Saturday 11 כOct, 2014

שלום לחברי וחברות הסניף הכללי,

עדכון קצר מהנהגת הסניף הכללי:

1. עדכון על אסיפות סניף בזמן האחרון: במטה ירושלים תיערך אסיפת סניף ב 14.9.

במטה מרכז ערכנו אסיפת סניף ב 2.9, והשתתפו בה כ-15 חברי/ות הסניף. חברי/ות ההנהגה הציגו את עבודתה של וועדת הכספים לקראת גיבוש תקציב 2015, ואת הצרכים התקציביים שהעלו חברי ועדים ובעלי תפקידים בפני האסיפה. דנו בשאלה של סדרי העדיפויות בין הצרכים השונים, בשאלה מהו תפקידנו כחברי הסניף הכללי ביחס לרצון להביא לדמוקרטיזציה של הכנת התקציב ולהשתתפות רחבה של חברי וועדים בתהליך, וכן בשאלה כיצד יש להגדיר ולפקח על משרות ההנהגה בשכר אשר מוצעות לתקצוב לראשונה בתולדות הארגון. סוגיות שעלו בדיון: העצמאות התקציבית של סניפים מול הצורך לתקצב תפקידי רוחב ארגוניים; עלה צורך לעשות reaching out לועדים כדי שישתתפו בתהליך הכנת התקציב, ולחזק את משאבי מזכירות האסיפה כדי שתוכל לעשות זאת; וכן נערך דיון בשאלה כיצד ניתן יהיה באמצעות תקציב הפיתוח לתת מענה מירבי לסניפים ותיקים בארגון, לצורך לפתח את תחום ההכשרות וכן לצורך להביא להתמקצעות הארגון ולבסס תכנון אסטרטגי ארגוני ארוך טווח.

בנוסף, ניהלנו דיון בנושא הצעת ההחלטה של ועדת ההיגוי. דנו בשאלה האם תקנון סניפי הוא אופציה רצויה, וכיצד ניתן להרחיב את היידוע והמעורבות של האסיפה בתפקודם של השכירים. הנושא השלישי שעלה לדיון הוא השאלה האם על כוח לעובדים להגיב להיבטים האיגוד-מקצועיים של המלחמה האחרונה, ומהו התפקיד שלנו כפעילים וכחברי וועדים. עדכנו לגבי החלטתו של צוות ארגון (שטרם התבצעה) לנסח הצהרה ולפרסם הנחיות לבעלי תפקידים בנושא, ודנו בשאלה כיצד ניתן לקדם שיח פוליטי במטות ובסניפים.

לאסיפה במטה דרום ב 7.9 הגיעו כ-15 חברים מהסניף הכללי ומהסניפים השונים במטה דרום. הצגנו את הפעילות של ועדה כספים ואת ההצעות שהוגשו לצרכים לתקציב 2015. היה דיון סוער על ההצעות שעלו ועל איך כל אחת מהן תשפיע על הארגון בכלל ועל מטה דרום בפרט.

2. ב 18.9 תיערך אסיפת הנציגים הראשונה בחיפה. ניתן לראות את ההזמנה לאסיפה למטה.

בין השאר, האסיפה תעסוק בתקציב 2015, ותדון בתעדוף של הצרכים השונים של הארגון – בין השאר, יצירת הנהגה בשכר, פיתוח המערך המשפטי של הארגון, פיתוח סניפים ותיקים, שכירת רכזים ענפיים ועוד. אנו מצרפות את רשימת הצרכים שיעלו לדיון. האסיפה תדון גם בהצעה של ועדת היגוי לחיזוק הסניפים הותיקים, שנשלחה אליכם בנפרד.

3. החלטה נוספת שצפויה לעבור באסיפה הקרובה היא גריעת חברים שהפסיקו לשלם דמי חבר. אם קיבלתם אימייל שמזכיר לכם לשלם דמי וחבר ועדיין לא חידשתם את התשלום, אנא עשו זאת בהקדם.

להתראות בקרוב,

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין,

חברות וחבר הנהגת הסניף הכללי – מור דיטש, נעמה לזימי, אור מאיר, שירה פנחס, מאיה פרץ, מיכל צ’רנוביצקי, גילי רומן.

לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי.

אפשרות התגובות סגורה.