Archive for April, 2014

סיכום קדנציה הנהגת הסניף הכללי – 4.2013-5.2014

Wednesday, April 30th, 2014

בימים אלו אנחנו מסיימים קדנציה בהנהגת הסניף הכללי. אנחנו שמחים מאוד על פעילותינו בהנהגה ועל חלקנו בקידום סדר יום בסניף הכללי ובארגון. אנחנו רוצים להודות לכן/ם על האמון שנתתם/ן בנו וברצוננו לסכם עבורכם/ן את פעילותינו בשנה החולפת בהנהגת הסניף הכללי.

להלן סיכום הפעילות שלנו לפי המטרות שהצבנו לעצמנו בתחילת הקדנציה:

  • ביסוס הדמוקרטיה – בכדי שהדמוקרטיה בארגון תהיה בת-קיימא לאורך שנים אנחנו מאמינים כי צריך לחזק את ההשתתפות הפעילה באסיפת הנציגים ובמוקדי קבלת החלטות נוספים. לשם כך עם כניסתנו לאסיפת הנציגים הצטרפנו לוועדות האסיפה: א. ועדת היגוי – עמרי פז ונעה נוצני (לאחר ששימשו בה כפעילים) הצטרפו לוועדה כחברים מן המניין ונעה נבחרה להיות יו”ר הוועדה. ב. ועדת כספים – שירה פנחס הצטרפה כחברה פעילה לוועדה. כחברי/ות הוועדות עודדנו הצטרפותן של חברים/ות חדשים/ות והתרחבנו בוועדת היגוי מ-5 חברים/ות ל-9 חברים/ות ובוועדת כספים מ-4 חברים/ות ל-8 חברים/ות. כמו כן, לקחנו חלק בקידום סדר יום בנושאים חשובים שונים באסיפה ביניהם: ועדת היגוי: א. הסדרת תהליך איתור ומיון של שכירים/ות, ב. דיון והצעת החלטה (אושרה) על דרכים לחיזוק אסיפת הנציגים, ג. בימים אלו מתקיים דיון מהותי על תהליך גידול נכון של הארגון בו נמשיך להתרחב ולהצליח בד בבד עם שמירה על דרכנו כארגון דמוקרטי וערכי. ועדת כספים עסקה השנה בשני נושאים עיקריים: ניסוח תקנון שמנחה את עבודת הוועדה ומסדיר את סמכויותיה מול אסיפת הנציגים ופיתוח תהליך של בניית תקציב משתף – שיתוף אסיפת הנציגים בדיון ובהכרעה על סדרי עדיפויות במסגרת בניית תקציב הארגון. בשנה הקרובה תמשיך הוועדה לפתח את הליך השיתוף בבניית התקציב, ותעסוק בהרחבת מקורות המימון של הארגון באמצעות גיוס כספים.
  • פיתוח תחום הרווחה – בשיתוף עם מעין ליכטנשטיין-קפלן מהנהגת איגוד עובדי חסות הנוער שירה פנחס ונעה נוצני קידמו תקצוב פיתוח תחום רווחה ופנסיה בארגון. ראינו כי כבר מספר שנים טובות יש רצון של פעילים/ות רבים/ות לפתח את הנושא, אך בשל מורכבותו הנושא לא מתרומם, על כן עשינו בדק שוק וכינסנו חברות/י הנהגות שונות בארגון לקדם את התהליך. התהליך צלח ומספר הנהגות התנדבו לתת מצ’ינג לארגון ל-2013 לקידום הנושא ואסיפת הנציגים הצביעה על תקצוב התחום ל-2014 ב-20% משרה. ביוני הקרוב תהיה השקה באסיפת הנציגים של כרטיסי חבר/ה עם הטבות בצידם לכל חברי/ות הארגון, לרבות חברי/ות הסניף הכללי כמובן.
  • ארגון פנקס החברים והעלאת שיעור גביית דמי החבר. ערכנו בהנהגת הסניף הכללי קמפיין לחידוש דמי חבר/ה בקרב חברי/ות הסניף. שלחנו מיילים קולקטיבים ואישיים, מסרונים ופרסמנו בפייסבוק ובעדכון החודשי. הקמפיין סייע בחידוש דמי החבר/ה של עשרות מחברי/ות הארגון, אך עם זאת לא הגענו לחידוש מלא. לצערנו הרב, לא מצאנו זמן להתקשר באופן אישי לכל חברי/ות הסניף (כ-350 חברים/ות) ועל כך אנחנו מצרים. לאחר הקמפיין ביקשנו מאסיפת הנציגים להסיר חברות/ים שאינם משלמים מעל חצי שנה בכדי שכוחו של הסניף בארגון לא יהיו גדול מיחס חבריו/תיו המשלמים/ות.
  • עריכת מפגשים חברתיים לחברי/ות הסניף ואסיפות סניף אזוריות. ערכנו אירוע קיץ בחוף דור לחברי/ות הסניף הכללי והזמנו את כלל חברי/ות הארגון. היה אירוע נחמד במיוחד. אנחנו רוצות שוב להודות בחום לגיא אדלר, דורי גיל ומור דיטש על הסיוע בארגון. כמו כן, ערכנו 4 אסיפות סניף במטות השונים. עמרי פז ומאיה פרץ היו אחראים על הכנת השוואה של שני איגודי עובדים בעולם עבור האסיפות. יובל אופק-שני ארגן מפגש במטה צפון, עמרי פז במטה דרום, מאיה פרץ במטה ירושלים ושירה פנחס ונעה נוצני במטה מרכז.

שוב תודה על האמון ואנו מקווים/ות כי עמדנו בציפיות שלכם/ן.

בברכת כוח לעובדות ולעובדים,

חברי/ות ההנהגה היוצאת של הסניף הכללי –

שירה פנחס, עמרי פז, יובל אופק שני, מאיה פרץ ונעה נוצני