Archive for June, 2013

עדכון יוני 2013

Saturday, June 22nd, 2013

שלום לחברי וחברות הסניף הכללי,

.

בעדכון זה מהנהגת הסניף הכללי:

1. הנהגת הסניף גיבשה נוהל מענה לפניות פרטניות של חברי הסניף להנהגה – קראו בהמשך.

2. הזמנה לאסיפת הנציגים הקרובה, ביום שני 24.6 בשעות 18:00-21:00. הגישו מועמדותכם לוועדת ביקורת, וועדת בחירות ובין הדין של הארגון!

3. הזמנה לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי.

4. הבהרה בהקשר לנוהל החזר הוצאות לפעילים/ות, אותו הפצנו בעדכון הקודם:

5. טרם ראיתן/ם את תכנית העבודה של הנהגת הסניף הכללי לשנה זו? לחצו כאן לבלוג של הסניף!

.

.1. נוהל מענה לפניות פרטניות של חברי סניף כללי. לאחר דיון הוחלט על הנוהל הבא:

א. עובדים לא מאוגדים – שיטת הסיוע של “כוח לעובדים” לעובדים בשוק העבודה היא דרך סיוע בקידום התארגנות, ועל כן, הנהגת הסניף רואה כחלק מתפקידה לעזור לעובדים מהסניף הכללי להתארגן במקום עבודתם

ב. עובדים במקומות עבודה קטנים מאוגדים – הנציגים של עובדי הסניף הקטן (פחות מ-25 חברים/ות) כלפי המעביד הוא וועד הסניף ומערך הליווי של “כוח לעובדים”, והנציגים שלהם באסיפת הנציגים הם הנהגת הסניף הכללי. על כן, הנהגת הסניף הכללי תייצג את העובדים באסיפת הנציגים עפ”י בקשתם. בנוסף, במידה והעובדים מרגישים כי אינם מקבלים מענה מספק מהארגון ניתן לפנות להנהגת הסניף הכללי והיא תנסה לסייע בנושא.

ג. עובדי/ות “כוח לעובדים” – עובדי/ות “כוח לעובדים” נמצאים במקום ייחודי מול הארגון ומול הנהגת הסניף הכללי. העובדים/ות מאוגדים/ות ב”כוח לעובדים” ו”כוח לעובדים” הוא המעסיק שלהם/ן. כמו כן, להנהגת הסניף הכללי אחריות משמעותית כלפי העובדים/ות כי למעשה היא לוקחת חלק בבחירת המעסיק שלהם – צוות ארגון. בנוסף, חשוב להנהגת הסניף אשר בחרה להיות פעילה בארגון מתוך אידיאולוגיה עמוקה לגבי שינוי שוק העבודה בישראל כי היחס לעובדים/ות יהיה ללא רבב. מסיבות אלו ההנהגה רואה אחריות עמוקה כלפי עובדי/ות “כוח לעובדים” ועומדת לרשותם/ן בכל דבר ועניין. ההנהגה מעוניינת להיות מעודכנת באופן שוטף במצב ותנאי העובדים ומזמינה את העובדים והוועד לשתף את ההנהגה (בכפוף לבחירת ועד העובדים והעובדים כמובן) בכל צורך שעולה.

ד. בנוסף, הוחלט כי עמרי יהיה הנציג של העובדים מסעיפים ב’ וג’ בהנהגה, יצור קשר עם נציגי ההנהגות ויידע אותם בדבר.

.

2. אסיפת הנציגים

ביום שני 24.6 נקיים את אסיפת הנציגות/ים של כוח לעובדים – ובה בין היתר ייבחרו מחדש וועדת בחירות וביקורת, ובית הדין של האיגוד.

אנו זקוקים בדחיפות למתנדבות/ים נוספים לוועדת הביקורת, וגם לבית הדין והבחירות.

וועדת הביקורת שלנו עשתה עבודה נאמנה, מקצועית וחשובה ב-3 השנים האחרונות. אך כל משתתפיה החליטו שלא להמשיך.

אנא – גייסו והתגייסו, אנשים שמוכנים לעקוב אחרי העשייה של ‘כוח לעובדים’, ולהאיר את הפינות והקוצים, לבקר באמת כדי שנוכל להשתפר.

וועדת הביקורת היא אחד מהגופים החשובים לארגון הדמוקרטי, השקוף, והאיכותי שאנחנו רוצים להיות.

על סדר היום (מצ”ב הקבצים הרלוונטיים):

1. דיון בטיוטת דו”ח וועדת הביקורת, שיידון באסיפה הנוכחית – לפני הגשת הדו”ח הסופי שיימסר בעוד כחודשיים.

2. בחירות לוועדת ביקורת, לבית הדין ולוועדת בחירות.

3. הצעת וועדת היגוי לביטול וועדת כוח-אדם – לאישור האסיפה.

4. אישור הצטרפות של חברים וחברות חדשים לוועדת היגוי ולוועדת הכספים.

5. אישור פרוטוקולים של ועדת כספים.

6. הזמנת חברות וחברים להצטרף למזכירות האסיפה.

7. דיון ואישור הדו”ח הכספי של הארגון. הדו”ח טרם נשלח לעיון חברי/ות האסיפה, ולכן אינו מצורף כאן.

האסיפה הקרובה דרמטית וחשובה – בואו, ועזרו לנו לגייס מועמדות איכותיות לוועדות השונות!

.

3. הזמנה להצטרפות לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי

כחלק מהניסיון שלנו, הנהגת הסניף החדשה, להנגיש כמה שיותר מידע ולעודד כמה שיותר השתתפות שלכן/ם בארגון, אנחנו שמחים לבשר על החייאת קבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי!

להצטרפות לקבוצה

מטרת הקבוצה היא לנהל דיונים לפני ואחרי אסיפות נציגים על מנת שנוכל לייצג אתכן/ם כמיטב יכולתנו. בנוסף, בקבוצה נעלה עדכונים כלליים על מה קורה בארגון, למשל, התארגנות עובדות/י הוט שתפסה תאוצה בשבועות האחרונים:

https://www.facebook.com/hotvaad?fref=ts

והגיעו כבר ל-1250 מצטרפים: http://hot.workers.org.il/

והתאגדות עובדות/י עמותת רעות שבשבוע בעבר הכריזו על סכסוך עבודה!

https://www.facebook.com/ovdimreut?fref=ts

.

4. הבהרה בהקשר לנוהל החזר הוצאות לפעילים/ות, אותו הפצנו בעדכון הקודם:

הבהרה חשובה לפעילים המעוניינים בהחזר הוצאות – טרם ההוצאה יש לדבר עם רכז המטה של אזור מגוריכם או המלווה הארצי של הסניף שאתם מלווים ולקבל ממנו/ה אישור על ההוצאה. אנא עדכנו אותנו אם ברצונכם לקבל סיוע בתיאום עם רכזי המטות או עם המלווים/ות האזוריים/ות.

.

להתראות בקרוב,

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין

חברות וחברי הנהגת הסניף הכללי – יובל אופק, שירה פנחס, נעה נוצני, עמרי פז ומאיה פרץ