Archive for May, 2013

עדכון ראשון הנהגה חדשה

Thursday, May 16th, 2013

שלום לחברות וחברי הסניף הכללי,

ב-14 לאפריל נבחרנו לייצג אתכן/ם בהנהגת הסניף הכללי. אנו מודים/ות לכם/ן על שיעור ההצבעה המרשים ועל בחירתכם בנו. בעדכון זה נספר לכם/ן על תוכניותינו כהנהגה לשנה הקרובה, ונשמח אם תקראו בעיון.

ראשית, אנו שמחים/ות לברך את חברנו דור כהן על חזרתו לעבודה בחסות הנוער. בשל המעבר לסניף חסות הנוער, דור התפטר מתפקידו כנציג הסניף הכללי, ולפיכך אנו שמחים/ות לבשר על הצטרפותו של עמרי פז להנהגת הסניף הכללי. בהצטרפותו של עמרי אלינו ישנה נציגות לכל מטות הארגון בהנהגת הסניף וגם על כך אנו מברכים.

תכנית העבודה השנתית של הנהגת הסניף הכללי:

ב-29 לאפריל נפגשנו כל ההנהגה הנבחרת להכין תכנית עבודה שנתית. להלן המטרות שהגדרנו לעצמנו (לתכנית העבודה המלאה, לרבות משימות וחלוקת אחריות בין חברות וחברי ההנהגה לחצו כאן לבלוג של הסניף): נשמח להערות והארות!

  1. חיזוק הדמוקרטיה בארגון באמצעות עידוד השתתפות משמעותית של נציגים/ות ופעילים/ות במוסדות הארגון, במיוחד באסיפת הנציגים ובוועדותיה.
  2. פיתוח תחום הרווחה לחברי הסניף הכללי בפרט וחברי כוח לעובדים בכלל. תחום הרווחה כולל הנפקת כרטיסי חבר שיכללו הנחות בבתי עסק וכן הסכמים מיטיבים עם חברות ביטוח (פנסיה, קרנות השתלמות ביטוחי חיים וכיוב’). כמו כן, נעלה מודעות בקרב חברי הסניף לבקשה להחזר הוצאות על פעילותם.
  3. חיזוק הקשר של ההנהגה עם חברות וחברי הסניף. מטרה זו כוללת: א. עריכת מפגשים חברתיים לחברי/ות הסניף, ב. עדכון חברי הסניף בפעילות הארגון (באמצעות מיילים ופייסבוק) וג. קשר אישי עם חברי הסניף, יצירת מערך הצטרפות מוסדר לסניף, ארגון פנקס החברים והעלאת שיעור גביית דמי החבר.

פגישת ההנהגה הקרובה תתקיים בתאריך 3.6 בשעה 11:00 בת”א. על סדר היום:

  1. תכנון אסיפת סניף
  2. דיון מקדים על שריונים להנהגת הסניף (כמטות, נשים וכיוב’)
  3. עדכונים מפעילות הנציגים/ות בתחומים השונים ותכנון המשך העבודה.

כולכן/ם מוזמנות/ים!

בהזדמנות זו אנו מצרפים הזמנה ליום השתלמות המיועד לחברי/ות כוח לעובדים בנושא חסכון פנסיוני ומסלולי גמל והשתלמות. ההשתלמות תיערך בבוקר יום שני 27/5. כדי להירשם כתבו לשי כהן, מספר המקומות מוגבל.

להתראות בקרוב!

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין

חברות וחברי הנהגת הסניף הכללי – יובל אופק, שירה פנחס, נעה נוצני, עמרי פז ומאיה פרץ

לפרטי התקשרות חברי/ות הנהגה – לחצו כאן לבלוג של הסניף

.