Archive for October, 2012

אסיפת הסניף הכללי הבאה

Thursday, October 18th, 2012
חברות וחברי הסניף הכללי בכוח לעובדים שלום,
אנו שמחות/ים להזמין לאסיפה כללית של הסניף,
שתתקיים בבניין בני המושבים, רח’ ליאונרדו דה-וינצ’י 19, תל אביב
ביום ו’, 9.11, בשעות 9:30-13:30.
מיקום מדויק יפורסם בהמשך.
סדר היום:
9:30: התכנסות, קפה, שיחות חולין.
10:00: “איך ארגנתי את מקום העבודה שלי”: פאנל בהשתתפות חברי הסניף הכללי בעבר ובהווה על הצלחות וכשלונות בארגון מקום עבודתם.
12:00: דיון – סדרי עדיפויות תקציביים בכוח לעובדים לקראת הגשת הצעת תקציב 2013 לאישור אסיפת הנציגים.
13:00: פיזור וארוחת צהרים ביחד.
נתראה!
שלכן/ם,
הנהגת הסניף הכללי