תכנית עבודה 5.2014-4.2015

המטרות של הנהגת הסניף לשנה זו הן להלן:

א. חיזוק הדמוקרטיה בארגון: במהלך השנה, ההנהגה מתכוונת לפעול לחיזוק הדמוקרטיה הפנימית בארגון ובסניף. בין היתר, ההנהגה תעלה לדיון שאלות הקשורות למבנה הארגון והתנהלותו, על מנת לאפשר לחברי הסניף להשתתף בקבלת ההחלטות בארגון. בין הנושאים שההנהגה מתכוונת להעלות לדיון:

  • כיצד ניתן להפוך את המטות ליותר דמוקרטיים? בפרט, כיצד ניתן להגדיל את המעורבות של חברי ופעילי המטות בקבלת ההחלטות?
  • האם כדאי לחלק את הסניף הכללי לסניפים איזוריים?
  • כיצד ניתן להעמיק את התכנון האסטרטגי בארגון?
  • מקומם של הועדים הקטנים בסניף הכללי: ייצוג הוועדים בסניף ותפקוד הסניף מול צורכיהם ומטרותיהם של הועדים הקטנים.
  • סדרי עדיפויות בתקציב הארגון.

בנוסף, אור ומאיה יצטרפו לועדת היגוי כדי לקדם שינויים בארגון שיחזקו את הדמוקרטיה; גילי תצטרף לשירה בועדת הכספים, והן יגדילו את המעורבות של החברים בבניית התקציב ובהוצאת הכספים בארגון; ואור יצטרף למזכירות האסיפה, על מנת לקדם השתתפות באסיפת הנציגים.

ב. פרויקט הרווחה: בשנה שעברה אסיפת הנציגים החליטה לקדם את תחום הרווחה בארגון – ניצול גודלו של הארגון כדי להשיג לחברים תנאים מיטיבים בקרנות פנסיה, ביטוחים וקרנות השתלמות, כמו גם הנחות בעמלות בנקים ובתחומים צרכניים שונים. הנהגת הסניף מתכוונת לפעול כדי שהפרויקט יושלם במהלך השנה הקרובה.

בפרט, באסיפת הנציגים ב 22.6, תועלה הצעה להעביר את ביצוע עיקר הפרויקט לספק חיצוני, ולהקים ועדה של אסיפת הנציגים שתפקח על הספק החיצוני. במידה וההצעה תעבור, מור ושירה יצטרפו לועדה זו.

ג. קיום בין 1 ל 2 אסיפות סניף בכל אחד מהאיזורים.

ד. ארגון אירוע חברתי בחוף סביב ראש השנה.

ה. עדכון חברי הארגון בנעשה בארגון, בלו”ז של אסיפת הנציגים ובהחלטותיה, ושמיעת דיעותיהם בנושא. כמו כן, ההנהגה תיצור קשר עם מצטרפים חדשים ותעדכן אותם על הנעשה בסניף.